社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
中文版

Archaeologists in IA CASS

From:Chinese Archaeology NetWriter:Date:2015-03-27

 

Click the name to know the more informations of the archaeologists
 
 
Director of IA CASS:  Chen Xingcan    
 
Deputy Directors of IA CASS:     Bai Yunxiang    
 
Other Scholars:  Wu Yaoli   Du Jinpeng   An Jiayao   Wang Renxiang   Yuan Jing   
 
                           Shi Jingsong   Zhu Naicheng   jiang Bo   Liu Qingzhu  Li Jianming   
 
                           Fu Xianguo   Xu Hong  Li Yuqun  He Nu   Wu Xinhua   Cong Dexin  
 
                           Zhao Zhijun   Liu Jianguo  Li Xinwei  Xu Lianggao  Dong Xinlin